Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Úřad Práce - projekt FLEXI

Úřad Práce - projekt FLEXI Datum: 31.08.2021

Projekt podporuje flexibilní formy zaměstnávání v podobě generačního tandemu, příspěvku na zapracování či sdílení nových pracovních míst § 317a zákoníku práce, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru klienty Úřadu práce, zapojené do projektu FLEXI, kterým ÚP ČR věnuje zvýšenou péči. Nabízí komplexní balíček aktivit a finančních příspěvků včetně využití jejich poradců. 

Zaměstnavatel, který plánuje uzařít se svými zaměstanci nebo nové přijímanými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317 a zákoníku práce, bude moci být ÚP ČR poskytnut finanční příspěvek, a to na základě dohody o vymezení sdíleného pracovního místa uzavřené mezi zaměsntavatelem a ÚP ČR. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou zejména osoby se zdravotním postižením, osoby starší 60 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku, osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem a také osoby do 30 let věku, které z vážných osobních důvodů potřebují začít pracovat pouze na zkrácený úvazek.

Zaměstnavatelům ÚP poskytne  příspěvek na mzdy nových zaměstnanců , a to až do výše 15 200 Kč měsíčně  na jedno sdílené pracovní místo po dobu až 12 měsíců.

V rámci genečního tandemu může být poskytnut příspěvek za vynaložené prostředky na mzdové náklady školitele ( stávajícího zaměstnance) za hodiny, které věnuje novému kolegovi při předávání svých pracovních zkušeností, maximálně však ve výši 24 000 Kč měsíčně a příspěvek na mzdové náklady nové přijímaného zaměstnance na vyhrazené společensky účelné pracovní místo, a to až do výše 20 000 Kč měsíčně.

Podstatou nástroje generační tandem je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnanost starších osob v předdůchodovém věku, kteří díky dalšímu setrvání u svého zaměstnavatele zaučí nové zástupce. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance provedené stávajícím zaměstnancem, kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Příspěvek na zapracování může ÚP poskytnout zaměstavateli na základě uzavřené dohody s ním,  pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP věnuje zvýšenou péči. Příspěvek na fyzickou osobu, která zapracovává, lze poskytovat max. na dobu 3 měsíců ve výši max. poloviny minimální mzdy.

Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/podpora-flexibilniho-zamestnavani

 

 

 

 

 

 

 

Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím