Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Prominutí pokuty za pozdní dodání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí

Není třeba spěchat s podáním daňového přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Máte čas až do 1.4.2021. Je to skvělá zpráva! Pozor, jedná se však pouze o prominutí pokuty za pozdní podání. Nic jiného se nemění. Například u spoluvlastníků nemovitých věcí je věcí dohody spoluvlastníků do 31.1., jestli přizná každý spoluvlastník svou část nebo budou přiznávat celek společným zástupcem.

19.01.2021


Paušální daň

Paušální daň Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Stačí nejpozději do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

18.12.2020


Odklad EET pro podnikatele

Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1.května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu 1.ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

18.12.2020


PF 2021

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.

18.12.2020


Novela DPH 1.9.2020

Intrakomunitární dodávky. K datu 1.9.2020 (potažmo k datu 1.1.2020-novelu lze aplikovat i zpětně) došlo k těmto zásadním změnám: 1. podmínkou pro osvobození zboží do jiného členského státu je, že kupující sdělí prodávajícímu platné IČO 2. podmínkou pro osvobození je, že prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení 3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladů (call-off- stock) Principem je, že pokud je zboží dodáváno nebo přijímáno v režimu call-off-stock, nemusí za daných podmínek dojít k jeho zdanění DPH. V režimu call-off-stock musí být splněny tyto podmínky:

30.06.2020


Změny zákona o dani z příjmu - rok 2021

Od 1. 1. 2020 platí nové pravidlo pro zdanění přemístění majetku za hranice České republiky, a to bez změny vlastnictví daného majetku; pravidlo bude použito na přemístění majetku, které nastane po 1. 1. 2020. Přesun majetku bude v tomto případě zdaněn stejně jako jeho prodej za tržní hodnotu. Základem daně tak bude rozdíl mezi tržní cenou majetku a jeho daňovou hodnotou.

22.06.2020


Zrušení daně z nabytí - rok 2020

Poslanci 15.9.2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Prezident toto zrušení potvrdil 18.9.2020 a nyní již čeká jen na formální vyhlášení ve Sbírce zákonů.

21.06.2020


Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím
EFDK - Logo