Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Senát dal zelenou „Izolačce“ do konce června

Senát dal zelenou „Izolačce“ do konce června Senátoři schválili návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci – tzv. Izolačky – až do konce června letošního roku.

10.05.2021


Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání

A je tu opět březen a tím pádem se blíží i podání daňového přiznání. Jak to bude letos? Přiznání lze podat do 3.5. 2021 popř. Do 1.6.2021. Finanční správa vyzývá k elektronickému podávání přiznání např. přes ww.mojedane.cz

15.03.2021


Stravenkový paušál

Od letošního ruku mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabídnout tzv. stravenkový paušál. Jedná se o částku, která bude osvobozena od daně z příjmu, pokud nepřesáhne hodnotu 75,6 Kč za den. Zaměstnanecký benefit stravenek zůstává beze změn zachován.

04.03.2021


Zvýšení limitu pro zatřídění do hmot. majetku a mimořádné odpisy

Další změna daňového balíčku pro rok 2021 se týká zvýšení vstupní ceny dlouhodobého hm. majetku a jeho technického zhodnocení. Oproti původnímu znění zákona se zvýšila hranice pro určení vstupní ceny samostatných movitých věcí a jejich souborů ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Tuto změnu uvítá většina podnikatelů. Proč? To se dozvíte v našich novinkách.

25.02.2021


Nové limity pro cestovní náhrady 2021

Cestujete často ? Dobrou zprávou je, že průměrné ceny pohonných hmot klesly a sazby pro náhradu u osobních vozidel naopak vzrostly. Co se týče zahraničního stravného, tak došlo k navýšení sazby o 5 EUR, a to u čtyř zemí – Albánie, Bulharsko, Slovinsko a Švédsko.

18.02.2021


Zpětné uplatnění daňové ztráty 2020

Vykazujete za rok 2020 vlivem pandemie daňovou ztrátu, kdy za roky 2018 a 2019 jste byli v zisku a platili daně? Podáním dodatečného daňového přiznání za uvedená léta můžete tuto daňovou ztrátu za rok 2020 uplatnit a požádat tak o vrácení již zaplacené daně.

11.02.2021


Minimální mzda v roce 2021

Jako každý rok se zvyšuje minimální mzda, tentokrát na částku 15.200 Kč, tedy 90,5 Kč/hodinu. S touto změnou se zvyšují i jiné částky. Jedná se například o zaručenou mzdu pro jednotlivé skupiny prací, příplatek ve stiženém pracovním prostředí, školkovné nebo daňový bonus na dítě.

04.02.2021


Práce daňových poradců

Trápí vás daně ? Potřebujete pomoc s daňovým přiznáním ? Využijte služeb našich daňových poradců.

29.01.2021


Přehled výše pojistného OSVČ v roce 2021

Tak jako každý rok tak i v roce 2021 dochází k růstu minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. Zvýšené zálohy na sociální pojištění však platí až po podání přehledu za 2020. U zdravotního pojištění se zvýšené zálohy hradí již v lednu. Bližší informace v našem článku.

26.01.2021


Prominutí pokuty za pozdní dodání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí

Není třeba spěchat s podáním daňového přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Máte čas až do 1.4.2021. Je to skvělá zpráva! Pozor, jedná se však pouze o prominutí pokuty za pozdní podání. Nic jiného se nemění. Například u spoluvlastníků nemovitých věcí je věcí dohody spoluvlastníků do 31.1., jestli přizná každý spoluvlastník svou část nebo budou přiznávat celek společným zástupcem.

19.01.2021


Paušální daň

Paušální daň Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Stačí nejpozději do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

18.12.2020


Odklad EET pro podnikatele

Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1.května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu 1.ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

18.12.2020


PF 2021

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.

18.12.2020


Novela DPH 1.9.2020

Intrakomunitární dodávky. K datu 1.9.2020 (potažmo k datu 1.1.2020-novelu lze aplikovat i zpětně) došlo k těmto zásadním změnám: 1. podmínkou pro osvobození zboží do jiného členského státu je, že kupující sdělí prodávajícímu platné IČO 2. podmínkou pro osvobození je, že prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení 3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladů (call-off- stock) Principem je, že pokud je zboží dodáváno nebo přijímáno v režimu call-off-stock, nemusí za daných podmínek dojít k jeho zdanění DPH. V režimu call-off-stock musí být splněny tyto podmínky:

30.06.2020


Změny zákona o dani z příjmu - rok 2021

Od 1. 1. 2020 platí nové pravidlo pro zdanění přemístění majetku za hranice České republiky, a to bez změny vlastnictví daného majetku; pravidlo bude použito na přemístění majetku, které nastane po 1. 1. 2020. Přesun majetku bude v tomto případě zdaněn stejně jako jeho prodej za tržní hodnotu. Základem daně tak bude rozdíl mezi tržní cenou majetku a jeho daňovou hodnotou.

22.06.2020


1  2 >>
Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím