Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Prominutí pokuty za pozdní dodání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí

Prominutí pokuty za pozdní dodání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí Datum: 19.01.2021
Není třeba spěchat s podáním daňového přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Máte čas až do 1.4.2021. Je to skvělá zpráva! Pozor, jedná se však pouze o prominutí pokuty za pozdní podání . Nic jiného se nemění. Například u spoluvlastníků nemovitých věcí je věcí dohody spoluvlastníků do 31.1., jestli přizná každý spoluvlastník svou část nebo budou přiznávat celek společným zástupcem. 
 
S ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 je cílem omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb, a proto bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani silniční za rok 2020 i k dani z nemovitých věcí na rok 2021, to pro všechny, kteří mají povinnost daňové přiznání podat. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání těchto přiznání nejpozději dne 1. 4. 2021.
 
Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o prominutí pokuty za pozdní podání. Žádné další ustanovení zákona se nemění. 
U nemovitých věcí, které jsou ve spoluvlastnictví tedy i nadále platí, že rozhodnutí o tom, jak budou přiznávat své podíly musí učinit do 31.1. a to v daňovém přiznání. Pokud do 31.1. podání daňové přiznání alespoň jeden ze spoluvlastníků, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj spoluvlastnicky podíl na nemovité věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci. Tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (pozemek je evidován parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence - tj. podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí). Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.
 
Lhůty pro platbu daně z nemovitých věcí se nemění. 
 
Daň z nemovitých věcí je splatná
- u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
- u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Pokud daň 
 
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
 
Silniční daň za rok 2020 lze bez sankcí zaplatit do 1. 4. 2021 . Ti, jejichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z činností, které byly zakázány či omezeny rozhodnutím vlády, mohou po oznámení této skutečnosti finančnímu úřadu uhradit daň až do 16. 8. 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí se tímto nemění.
 
Úplné znění rozhodnutí o prominutí příslušenství (pokuty a úroku) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-3-2021-40496 ).
 
 
 
Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím